20 september 2022

Stolpersteine in Stadionbuurt

stolpersteine

Ons buurtfonds kreeg een aanvraag binnen voor het plaatsen van Stolpersteine op het Stadionplein. In de Stadionbuurt zijn ca. 1100 Joodse medeburgers slachtoffer zijn geworden van de Shoah. Slechts een fractie daarvan overleefde de oorlog, vaak na vele ontberingen. Als Stadsdorp van de Stadionbuurt, vond de vereniging het belangrijk hier aandacht aan te besteden door alle Joodse bewoners die ten tijde van de oorlog op het Stadionplein woonden te herdenken met Stolpersteine op de stoep van hun laatste (vrijwillige) adres.

Het buurtcomité vond dit een mooi project waar verleden en heden met elkaar verbonden worden en ere en stukje historie wordt toegevoegd aan de buurt. Een project voor door en met de buurt waar bewustwording een belangrijke rol speelt.  De Stolpersteine zijn te vinden op Stadionplein 23 III