Mensen maken zuid

Organisatie

De aanvragen die het Fonds voor Zuid ontvangt, worden beoordeeld door het buurtcomité van Fonds voor Zuid. Dit buurtcomité bestaat uit 11 personen, die wonen of werken in verschillende buurten van Amsterdam Zuid. Ze kennen hun buurt goed en zijn actief op zoek naar ideeën. De vergaderingen van het buurtcomité worden voorgezeten door de lokale coördinator Maud van Fonds voor Zuid. De buurtcomitéleden werken volgens de richtlijnen die hier Richtlijnen Buurtcomite 2020 zijn opgesteld.

Onze buurtcomité leden en waarom zij met plezier zich inzetten voor Fonds voor Zuid

Valerie  – Rivierenbuurt

Valerie van Lanschot is 30 jaar en werkt in de rivierenbuurt in Amsterdam Zuid. Zij is werkzaam als coordinator voor NewBees Amsterdam.

“Ik geloof in gelijke kansen voor iedereen en vindt het belangrijk dat iedereen zich onderdeel voelt van de samenleving. Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan voor het Fonds voor Zuid en een bijdrage te kunnen leveren voor haar directe omgeving.”

Camille – De Pijp

Productmanager bij KWF Kankerbestrijding en hardlooptrainer in Zuid

“Dankzij Fonds voor Zuid hebben mensen die wonen en werken in Zuid een laagdrempelige mogelijkheid om voor mooie, verbindende en/of inspirerende initiatieven een (bescheiden) financiële bijdrage te krijgen. Zo krijgen sommige projecten net dat laatste duwtje in de rug om uitgevoerd te kunnen worden.” 

Caroline – De Pijp

Trend-Strategisch Advies geven en Kunst maken (meestal 3D)

“Dat mensen de buurt (kunnen) maken daar geloof ik in. En dat daar behoefte aan is. Door het beoordelen van aanvragen voor het Fonds voor Zuid kom ik initiatieven tegen in de buurt die ik wellicht anders zou missen. Er zijn veel leuke plannen voor Zuid en er gebeurt veel moois, ik ben blij dat we daar met het fonds aan kunnen bijdragen, met financiële middelen en door het geven van advies of het leggen van verbindingen.”

Diemer  – Diamantbuurt

Organisatie/zakelijk leider De Vrolijke Afval Symfonie

“Ik zie het Fonds voor Zuid als springplank voor mensen met ideeën die klein willen beginnen. Een start mogelijk maken en zo zichzelf kunnen bewijzen. Niet al te kunstzinnig, maar stimulerend voor omwonenden (iedereen). Liever veel kleine initiatieven stimuleren dan grote projecten financieren. Een basis geven, ze wijzen op de mogelijkheid dat bij welslagen het project weer op onze steun kan rekenen. Een brug slaan tussen burger en ambtenaren van het stadsdeel Zuid.  Het stadsdeel Zuid propageert bottum up maar dicteert top down.”

Nanna – Diamantbuurt

Beeldenkunstenaar en beeldendocent

“Ik vind het fantastisch dat Fonds voor Zuid op een makkelijke toegankelijke manier kleine projecten kan steunen die de leefbaarheid van zuid verbetert. Ik vind het belangrijk dat initiatieven op sociaal, cultureel en groen gebied een kans krijgen.”

Ramakrishnan – Zuidas

Henk – Oud Zuid

Leo Pijp (Noord)

Lang gewerkt in de zorg , nu gepensioneerd 

“Wil bijdrage leveren aan nóg leefbaarder maken van Zuid. Hopelijk kan dat via Fonds voor Zuid.”

Marc – Apollo buurt

“Ik werk als key expert voor de Europese Commissie op het realiseren van groene (energie) projecten in zo’n 180 landen. Grotendeels vanuit huis en derhalve ben ik erg begaan met mijn directe omgeving in Amsterdam Zuid. Waarom Fonds voor Zuid: Ik hoop bij te kunnen dragen aan een fijne woonomgeving met bevordering van participatie door een ieder.”

Sandrina – Rivierenbuurt

Beeldend Kunstenaar, Project en Social Media Support bij Kunstplatform

“FvZ sprak me aan omdat het fonds voor en door bewoners is, het fonds als uitgangspunt heeft verbinding maken met mensen en hun buurt, en het een laagdrempelig fonds is waar iedereen op een makkelijke manier een projectidee kan neerleggen. Ik wilde graag een maatschappelijke bijdrage leveren. Zo maken we samen de buurt mooier, sportiever, veiliger, groener of kleuriger.”

 

Marianne – Stadionbuurt

20 jaar wetenschappelijk onderzoeker en adviseur (sociologie van arbeid en organisatie), had 10 jaar een eigen bedrijf. Lid van de CultuurCommissie Stadionbuurt, dat ressorteert onder het Stadsdorp Olympia. 

“Het mooie van de laagdrempelige opzet van Fonds voor Zuid is dat het ook kleinschalige bewonersinitiatieven een faire kans biedt. Het lijkt me fantastisch als de Stadionbuurt (het armste en minst gezonde deel van Amsterdam Zuid) zich zo kan verfraaien en vergroenen.” 

 

Initiatiefnemers:
Partners: