Mensen maken zuid

Procedure

VAN AANVRAAG TOT TOEKENNING

1) Beantwoord de vragen in het digitale formulier stuur ze via de verzendknop op naar Fonds voor Zuid: Mocht het écht niet lukken via het digitale formulier vraag dan via de mail naar andere mogelijkheden om je project in te dienen. Of kom langs bij het maandelijkse spreekuur. Check de agenda waar de spreekuur Fonds voor Zuid koffer staat.

2) Je ontvangt automatische ontvangstbevestiging en de projectleider checkt de volledigheid van je aanvraag en vraagt wanneer het nodig is om aanvullende informatie.

3) Het buurtcomité voor Zuid bekijkt gezamenlijk elke derde week van de maand alle projectaanvragen en beslist. De week erna krijg je de uitslag.

4) Het comité kan twee dingen beslissen:

  • Toekenning: Het comité kent (een deel van) je aanvraag toe. Je krijgt hiervan een bevestiging.
  • Afwijzing: Je aanvraag past helaas niet bij het Fonds voor Zuid, òf een ander project heeft voorrang gekregen. Je ontvangt in zulke gevallen een afwijzing. Als je meer wilt weten over de beoordeling kun je dit aangeven per mail. Wat de beslissing ook is, deze is definitief en je kunt er niet tegen in beroep gaan. Bij een afwijzing krijg je soms advies mee. Het comité kan je dan met andere partijen in contact brengen die kunnen helpen met je project, of geeft advies over (de aanpak van) je aanvraag. Je ontvangt hierover bericht.

5) Als er geld wordt toegekend, dan ontvang je binnen 2 weken een mail van de projectleider van Fonds voor Zuid. In deze mail worden het bedrag en de betalingsvoorwaarden bevestigd. De eerste 50% van het toegekende bedrag wordt binnen veertien dagen na ontvangst van de mail op je rekening gestort. De andere 50% ontvang je na afloop van het project. Dit gebeurt nadat je een financieel overzicht met (kopietjes) van alle bonnen en facturen hebt opgestuurd naar info@fondsvoorzuid.nl.

6) Het buurtcomité komt graag op bezoek bij het project, om te documenteren en om te kijken hoe buurtbewoners met elkaar worden verbonden. Graag ontvangen wij een uitnodiging!  

Klachtenprocedure
Fonds voor Zuid valt onder Stichting Mensen Maken Amsterdam. Bij Stichting Mensen Maken Amsterdam werken we niet met een bezwaarprocedure. We gaan met je in gesprek als hier behoefte aan is of als je het ergens mee oneens bent. Heb je vragen of een klacht over de behandeling van je aanvraag bij een van buurtfondsen? Neem contact op met de lokale coördinator van het buurtfonds. De lokale coördinator gaat – samen met een van de buurtcomitéleden – graag met je in gesprek. Mocht je er samen met de lokale coördinator niet uitkomen, neem dan contact op met Eefke van Nuenen of Ailbhe Cunningham van Mensen Maken Amsterdam. Indien nodig kunnen zij de vraag of klacht voorleggen aan het bestuur van Stichting Mensen Maken Amsterdam.

 

Initiatiefnemers:
Beheerd door: