Mensen maken zuid

Over Fonds voor Zuid

Fonds voor Zuid ondersteunt kleinschalige buurtinitiatieven die als doel hebben om Zuid mooier, groener, veiliger, kleurrijker of schoner te maken. Initiatieven gericht op bijvoorbeeld cultuur, welzijn, gezondheid, natuur of sport. Projecten waar buurtbewoners actief bij betrokken zijn, die mensen met elkaar verbinden en die de saamhorigheid in de buurt vergroten. Fonds voor Zuid is een laagdrempelig fonds. Iedereen kan op een makkelijke manier een projectidee indienen aan de hand van een paar vragen. Geen ingewikkelde procedures, geen hoge eisen. 

Fonds voor Zuid is voor en door bewoners. Buurtbewoners weten immers wat er speelt en wat belangrijk is voor hen en voor de buurt. Projecten worden aangedragen door bewoners en organisaties en het geld wordt verzameld en weer uitgedeeld door anderen in Zuid.

TOTSTANDKOMING

Fonds voor Zuid is een initiatief van Stichting Mensen Maken Amsterdam. Onder deze stichting vallen ook Fonds voor Oost, Fonds voor Nieuw-West, Fonds voor Noord, Fonds voor Zuidoost, Fonds voor Centrum en Fonds voor West. Lokale particulieren, bedrijven en andere fondsen worden actief door het buurtfonds en de stichting benaderd om de projecten te ondersteunen maar ook om de continuïteit van het fonds te waarborgen.

Voor meer informatie over Stichting Mensen Maken Amsterdam, de andere buurtfondsen en alle betrokken partners zie www.mensenmakenamsterdam.nl.

Initiatiefnemers:
Partners: