Mensen maken zuid

Introductie

Elke maand is er een nieuwe aanvraag ronde bij Fonds voor Zuid, waaraan je mee kunt doen. Iedereen van jong tot oud met een goed idee voor Amsterdam Zuid kan een aanvraag indienen. Het maximumbedrag dat je aan kunt vragen is € 3.000,= (als stichting of vereniging) en € 1.500,= (als privépersoon) incl. BTW.

De kosten voor jouw project kunnen hoger dan € 3.000 zijn. De rest van je begroting kan dan gedekt worden door andere partijen, zoals het stadsdeel, andere fondsen of organisaties, een eigen bijdrage of via crowdfunding. Klik hier voor een overzicht met fondsen die ook buurtprojecten ondersteunen.

Criteria

Fonds voor Zuid valt onder de Stichting Mensen Maken Amsterdam. Ieder jaar probeert de stichting om € 60.000 projectbudget voor Fonds voor Zuid bijeen te krijgen. Dat moet ieder jaar weer gebeuren – het staat niet vast dat dit streefbedrag wordt gehaald. Het kan meer of minder zijn. We vragen Amsterdammers, ondernemers, bedrijven, fondsen en gemeente hieraan bij te dragen. Met het opgehaalde geld kan Fonds voor Zuid mooie buurtinitiatieven ondersteunen. 

Tien keer per jaar komen de buurtcomiteleden – vrijwillig, betrokken buurtbewoners uit Zuid – bij elkaar om de aanvragen te beoordelen aan de hand van de criteria en hun eigen kennis en expertise. Dat betekent dat er gemiddeld € 6.000 te verdelen is per vergadering – er moeten dus scherpe keuzes gemaakt worden. Het kan dus zijn dat een aanvraag wel of gedeeltelijk binnen de criteria past maar niet toegekend wordt omdat er beter passende aanvragen zijn. 

Initiatiefnemers:
Partners: