Mensen maken zuid

Introductie

Elke maand is er een nieuwe aanvraag ronde, waarin je mee kunt doen. 

Iedereen van jong tot oud met een goed idee voor Amsterdam Zuid kan een aanvraag indienen. Het maximumbedrag dat je aan kunt vragen is € 3.000,= (als stichting of vereniging) en € 1.500,= (als privépersoon) incl. BTW.

De kosten voor jouw project kunnen hoger dan € 3.000 zijn. De rest van je begroting kan dan gedekt worden door andere partijen, zoals het stadsdeel, andere fondsen of organisaties, een eigen bijdrage of via crowdfunding. Klik hier voor een overzicht met fondsen die ook buurtprojecten ondersteunen.

 

Initiatiefnemers:
Partners: