Mensen maken zuid

Introductie

Elke maand is er een nieuwe aanvraag ronde, waarin je mee kunt doen. De sluitingsdatum is elke 10e van de maand.

Iedereen van jong tot oud met een goed idee voor Amsterdam Zuid kan een aanvraag indienen. Het maximumbedrag dat je aan kunt vragen is € 3.000,= (als stichting of vereniging) en € 1.500,= (als privépersoon) incl. BTW.

De kosten voor jouw project kunnen hoger dan € 3.000 zijn. De rest van je begroting kan dan gedekt worden door andere partijen, zoals het stadsdeel, andere fondsen of organisaties, een eigen bijdrage of via crowdfunding. PS mocht je in dit laatste interesse hebben, dan kan de lokale coördinator van Fonds voor Zuid je bij Voor Je Buurt (voorjebuurt.nl) introduceren. Zij kunnen je op weg helpen met een crowdfundingcampagne.

 

Initiatiefnemers:
Beheerd door: