Mensen maken zuid

Vergadering buurtcomité

Tijdens de vergadering bespreekt het buurtcomité de ingediende aanvragen. Binnen 10 dagen ontvangen de aanvragers de uitslag van hun aanvraag.

Initiatiefnemers:
Partners: