Mensen maken zuid

Deadlines voor aanvraag

Wanneer je voor de deadline het aanvraagformulier instuurt dan heb je binnen 2 weken na de vergadering de uitslag.

Let op: Het project niet mag hebben plaatsgevonden vóórdat het buurtcomité daarover heeft kunnen besluiten.

Deadline            Vergadering                

2022

31 januari               9 februari

28 februari             9 maart

31 maart                  13 april

30 april                   11 mei

31 mei                      8 juni

27 juni                     13 juli

(let op: de ronde van juli is een themaronde ‘Mensen vieren Amsterdam‘)

25 september          6 oktober

Eind juli 2022 zullen wij de deadline van november communiceren. Het is niet mogelijk om nu al een aanvraag in te dienen voor na de zomer.

 

Initiatiefnemers:
Partners: