Mensen maken zuid

Deadlines voor aanvraag

Wanneer je voor de deadline het aanvraagformulier instuurt dan heb je binnen 2 weken na de vergadering de uitslag. In januari, augustus en december is er geen vergadering.

Let op: Het project niet mag hebben plaatsgevonden vóórdat het buurtcomité daarover heeft kunnen besluiten.

Deadline            Vergadering                

2022

31 januari               9 februari

28 februari             9 maart

31 maart                  13 april

30 april                   11 mei

31 mei                      8 juni

27 juni                     13 juli

(let op: de ronde van juli is een themaronde ‘Mensen vieren Amsterdam‘)

31 augustus             7 september

30 september         5 oktober

31 oktober               9 november

 

 

Initiatiefnemers:
Partners: