Mensen maken zuid

Criteria

Wanneer wordt er wel of niet geld toegekend aan projecten? Het belangrijkste criterium hierbij is dat jouw idee voor, door of met èn voor buurtbewoners is. Meerdere bewoners in een straat of buurt moeten er plezier aan kunnen beleven. Onze doelstelling is de buurtblijheid vergroten. De initiatieven kunnen op allerlei gebieden plaatsvinden: kunst, cultuur, natuur, welzijn, gezondheid, jeugd, educatie, sport en vrije tijd.

Het is belangrijk voor aanvragers om te beseffen dat sommige projecten op dit moment niet ondersteund kunnen worden, bijvoorbeeld initiatieven waar veel mensen voor bijeenkomen. Wanneer een project ingaat tegen de maatregelen rondom het coronavirus, kan een project hierop worden afgewezen.

Het maximumbedrag dat je aan kunt vragen is €3.000,= (als stichting of vereniging) en €1.500,= (als privépersoon). Het is mogelijk een bedrag voor een onderdeel van je project aanvragen.

Niet zeker of je plan past bij Fonds voor Zuid? Stuur een e-mail naar info@fondsvoorzuid.nl

Aanvragen worden beoordeeld op onderstaande punten:

  • Het project verbetert de leefbaarheid in de buurt, bijvoorbeeld door het schoner, veiliger of groener maken;
  • Participatie van en uitvoering door (of samen met) vrijwilligers;
  • Het project stimuleert de participatie in of door de buurt, bijvoorbeeld doordat buurtbewoners actief uitvoering geven aan (onderdelen van) de activiteit;
  • Het project is origineel en aanvullend op het bestaande aanbod;
  • Bewoners zijn actief bij het project betrokken en er is lokaal draagvlak;
  • Er wordt daar waar mogelijk en zinvol samengewerkt met bestaande organisaties;
  • Het project is financieel en organisatorisch haalbaar;
  • Het project vindt plaats in Amsterdam Zuid;
  • Waar nodig en mogelijk kan worden gezocht naar aanvullende financiering.

Aanvullende voorwaarden

Let op: Heb je al eerder een aanvraag bij ons ingediend, dan dien je deze eerst te verantwoorden voordat je een nieuwe aanvraag in kunt dienen.

Het buurtfonds is terughoudend in het vergoeden van uren. Dat geldt ook voor bijdragen aan (herhalingen) van bestaande projecten, tenzij de aanvraag over nieuwe onderdelen gaat.

Het buurtfonds ondersteunt in principe geen projecten die al van start zijn gegaan op het moment van aanvraag of projecten die onderdeel uitmaken van reguliere activiteiten van in de buurt actieve organisaties.

Projecten dienen binnen een termijn van een half jaar na toekenning te hebben plaatsgevonden.

 

Benieuwd naar hoe een aanvraag er uit kan zien? Download hier de VOORBEELDAANVRAAG.

Initiatiefnemers:
Partners: