Mensen maken zuid

About

Wij zijn een fonds voor en door bewoners. Buurtbewoners weten immers wat er speelt en wat belangrijk is voor hen en voor de buurt. Er is gezocht naar een praktische vorm om het fonds tot zijn recht te laten komen. Geen ingewikkelde procedures, geen hoge eisen. Wij staan voor projecten waar meerdere bewoners in een straat of buurt plezier aan beleven.

Het Fonds voor Zuid is een laagdrempelig fonds waar iedereen op een makkelijke manier een projectidee kan indienen aan de hand van 10 vragen. Projecten worden aangedragen door bewoners en organisaties en het geld wordt verzameld en weer uitgedeeld door andere in Zuid.

Fonds voor Zuid ondersteunt kleinschalige buurtinitiatieven die als doel hebben om het stadsdeel mooier, groener, veiliger, kleurrijker of schoner te maken. Initiatieven gericht op bijvoorbeeld cultuur, welzijn, gezondheid, natuur of sport. Projecten waar buurtbewoners actief bij betrokken zijn, die mensen met elkaar verbinden en die de saamhorigheid in de buurt vergroten.

 

Initiatiefnemers:
Partners: